Usluge koje nudimo su: servis klime, zamjena ulja u sistemu klima uređaja, obnova i dodavanje novog plina, dodavanje kontrasta za provjeru propusnosti plina, vakumiranje sistema te pregled filtera klime.
SERVIS RASHLADNOG SISTEMA
(novo ulje, vakum faza i obnova plina)
RASHLADNI PLIN R134a 1g
50,00 kn 0,38 kn