Svaki spremnik starosti 10 i više godina podliježe atestu tj. tlačnoj probi. Ukoliko spremnik zadovolji ispitivanje, njegov vijek trajanja u vozilu se produžuje za narednih 5 godina. Vijek trajanja jednog spremnika može biti maksimalno 20 godina od dana ugradnje tj. prvog atesta.
Spremnik koji ima tragove korozije potrebno je ODMAH ZAMIJENITI NOVIM!
Na periodički pregled spremnika potrebno je doći s praznim spremnikom plina te dostaviti slijedeće dokumente: prometna knjižica vozila te knjižica spremnika plina.

NAPOMENA: Nakon atesta potrebno je, sa svom dokumentacijom koju vam uručimo, pristupiti tehničkom pregledu radi ovjere produženja korištenja vašeg spremnika. Dodatni trošak u stanici za tehnički pregled iznosi oko 230,00 kn.